The cart is empty

Повече за нас

Antioxidant & Detoxicant | Health & Power from the Nature

ДЕТОКСАЛИТ НУТРИШЪН" ООД работи с екип от високо квалифицирани специалисти в сферата на добива и обработката на природни зеолити, както и с водещи фирми в областта на минералогията, фармацевтичното и биотехнологичното производство като „Натстим“ ЕООД на проф. маг. фарм. Рахамин Шекерджийски и тн.

Клиноптилолитът е естествен минерал с изключитени качества и специална кристална структура, която му осигурява голяма електрично-реактивна повърхност. Поставен във водна среда, той елиминира всички вредни за организма вещества от нея, включително и радиоактивно замърсяване. Биактивните хранителни добавки DETOXALIT са произведени по най-високи съвременни стандарти и активирани по оригинална технология "Clinosorbent-5" (CLS-5), увеличаваща качествено и количествено йоннообменния капацитет, така че те да бъдат максимално полезни и ефективни за здравето. 

 

ДЕТОКСАЛИТ НУТРИШЪН" ООД е компания, занимаваща се с научно-производствена дейност в областта на разработването, производството и търговията на продукти от специално подбран, чист природен зеолит с високо съдържание на минерала клиноптилолит (над 85%). 

Суровината за направата на продуктите е добита в Родопа планина от находища, определяни като най-чистите в света и изследвани от компетентни учени в областта.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001-2008 и HACCP съгласно европейските изисквания за производство на хранителни добавки. Крайният контрол на готовите продукти DETOXALIT се извършва от независими акредитирани лаборатории.