The cart is empty

Какво е "Клиносорбент-5" (CLS-5)

 

 „Клиносорбент–5“(CLS-5) в основата си, представлява екологично чист природен клиноптилолит, който притежава изключително високи сорбционни и йонообменни свойства

При специална технология за подбор, термична и химична обработка и механо-химично алкално активиране в суха или течна среда се повишава сорбционния капацитет на CLS-5, който абсорбира тежки метали (олово, живак, кадмий и други) и радиоактивни елементи (като стронций SR и цезий CS). CLS-5 може да сорбира самостоятелно над 32 mg/g 90SR, което е нивото на сорбция на активирания бариев сулфат. Предимството на продукта е, че освен 90SR, може да сорбира едновременно над 100 mg/g 137CS. За да се доближат максимално до стомашната среда, е достигната киселинност от pH – 6.5, pH – 3. Абсорбирането на радионуклиди протича почти мигновенно, като в първите 10-15 мин. процесът е извънредно интензивен. След 2 часа е абсорбирано близо 95% от наличното количество вредни вещества, а след четвъртия час, физическата сорбция е приключила. 

Препаратите от серията на DETOXALIT (ClinoSorb Pure, ClinoTab Pure и ClinoTab Vita) са разработени на базата на "Clinosorbent-5" (CLS-5)

Съставките им представляват уникална комбинация от силен радиозащитен ефект и витамини за ежедневен прием.

Характеристиките на изходните продукти и на "Clinosorbent-5" (CLS-5) се изразяват посредством значително изменение на алкалния състав и съответната термична обработка, при която йонообменния капацитет нараства значително.

Ефектът на "Clinosorbent-5" (CLS-5) е доказан чрез множество химически, микроскопски, рентгенодифрактометрични, диференциално термични и термофизически анализи, извършени с цел разкриване на нови центрове за сорбиране на радионуклидите и преимуществено на 90SR и 137CS. 

Изследване в клиничния център по гастроентерология /клиника по метаболитни заболявания на университетска болница „ЦАРИЦА ЙОАНА“ – гр. София/ доказва ефекта на "Clinosorbent-5" (CLS-5) като хранителна добавка при аварийни условия. Проведени са изследвания върху здрави хора (2 групи по десет души), които получават на 2 приема по 7 грама от препарата, разтворен в 200мл нектар в разтояние на 6 часа. 

След обработка на резултатите /изследвания на урина и кръв/ е доказано, че приемането на препарата "Clinosorbent-5" (CLS-5) е напълно безвредно. Кръвта е изследвана по показателите: хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, брой тромбоцити, среден обем на еритроцита, скорост на утаяване на еритроцитите и диференциално броене на левкоитите, а урината – по показателите: pH, специфично тегло, албумин, захар, билирубин, уробилиноген, микроскопско изследване на сегмента. Приемът на препарата "Clinosorbent-5" (CLS-5) е извършен на гладно, а проби за изследване на кръв и урина са вземани на 6-тия и 24-тия час от приема..

Абсолютната безвредност на "Clinosorbent-5" (CLS-5) е доказана с изследване за остра и подостра токсичност, извършени във Военно-Медицинска Академия, гр. София. 

За производството на препарата "Clinosorbent-5" (CLS-5) е разработена документация, съгласувана с управление „Здравна профилактика и държавен санитарен контрол“ при Министерство на Здравеопазването с писмо №33-00-183 / 1993г. Всички продукти, създадени по технологията „CLS-5” се намират под контрола на Българската Агенция по Безопасност на Храните.

Всички съставки в DETOXALIT са признати от Агенция за контрол на храните и лекарствата в САЩ (FDA - United States Food and Drug Administration) като GRAS (Generally Recognized as Safe). Те са напълно безвредни, безопасни за прием и широко използвани в козметичната индустрия.

Защо да изберете Detoxalit, пред останалите опции на пазара? (ако има такива)

  • Изгради ли сме уникален процес за подбор, отсяване и пречистване на Български Зеолит Клиноптилолит
  • Пречистения Зеолит (Клиноптололит) се обработва и активира по "Технологията CLS-5" на БАН, за да се получи КлиноСорбент CLS-5
  • Всички съставки в DETOXALIT са признати от Агенция за контрол на храните и лекарствата в САЩ (FDA - United States Food and Drug Administration) като GRAS (Generally Recognized as Safe). Те са напълно безвредни, безопасни за прием
  • Постарали сме се да предложим цени и пакети, които нямат аналог в България за истински КлиноСорбент CLS-5

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ:

За пълно пречистване на организма се препоръчва цикъл с продължителност от 40 - 60 дни с по 3.5 г чист КлиноСорбент CLS-5. В таблетки Detoxalit, това означава по 6 таблетки на ден (2х3 таблетки през 6 часа или 3х2 таблетки през 4 часа). В прах Detoxalit, това означава по една мерителна лъжица без връх на ден. След пълното пречистване на организма се препоръчва да намалите дозата на половина, за да поддържате организма си чист и да го предпазите от външи замърсявания. Най-краткият цикъл за пречистване, който се препоръчва е 10 дни.